25/09/2012

Đới Tiến - Bóng râm trưa hè

Đới Tiến (1390-1460) là họa sĩ sáng lập ra Chiết phái (gồm phần lớn những họa sĩ quê Chiết Giang). Nhìn tranh của ông ta có thể thấy ngay ảnh hưởng lối vẽ Bắc phái, cụ thể ở đây là từ Hạ Khuê.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét